top of page
SkyLabBG.jpg

TU/e Slimme Sport velden


In de gemeente Eindhoven in Nederland wordt een CityLab genaamd #040Beweegt ontwikkeld. Met dit initiatief worden innovaties op het gebied van sport en lichaamsbeweging in de openbare ruimte ontwikkeld om bewoners te inspireren en activeren voor een gezonde en prettige manier van bewegen.

Om technologische innovaties te faciliteren, waaronder sensoren voor het monitoren van bewegingen in de stad en sportparken, wordt het openbare Internet of Things (IoT) netwerk uitgebreid in Eindhoven. Dit gebeurt door het opzetten van kleine LoRaWAN-ontvangers in en rond Eindhoven. De ontvangers kunnen informatie verwerken van duizenden sensoren binnen een straal van enkele kilometers. De ontvanger stuurt de sensorgegevens via internet naar de eindgebruiker(s). Om dit IoT-netwerk uit te breiden, is de PSV-campus 'De Herdgang' recentelijk uitgerust met dit gratis IoT-netwerk. Dit netwerk is verbonden met het grootste en snelstgroeiende IoT-netwerk "The Things Network", dat zonder netwerkkosten kan worden gebruikt.

Dit zorgt ervoor dat we gemakkelijk nieuwe sensortechnieken en concepten kunnen ontwikkelen met topsporters, maar ook met recreatieve sporters in het omliggende park. De sensoren zelf zijn klein, goedkoop en kunnen jarenlang op een batterij draaien of oneindig op zonne-energie.

Bewaak gezondheid en kwaliteit op en rond sportvelden, zoals water, bodemvochtigheid, luchtvochtigheid, zonlicht, CO2 of temperatuur om objecten te monitoren. Studenten en wetenschappers van de TU/e en Fontys Hogeschool, de gemeente Eindhoven en PSV zullen dit gebruiken om een beter begrip van de leefomgeving te krijgen en bij te dragen aan sport en lichaamsbeweging.

Lora gateway at Tu/e PSV eindhoven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page